• Aká práca, taká pláca,

     • Tento projekt finančne podporila Nadácia Národnej banky Slovenska
      Aká práca, taká pláca, také možnosti

      Projekt „Aká práca, taká pláca, také možnosti“  je pokračovaním, vyšším levelom  finančnej, digitálnej a mediálnej gramotnosti. Získané gramotnosti pre život naučia žiakov viac porozumieť svetu financií, zodpovednosti k práci, úcte k peniazom. 
      Žiaci vytvoria  rodiny/ partnerstvá, ktoré budú spoločne hospodáriť so získanými financiami. Zostavovať rozpočet,  viesť  finančný denník, riešiť individuálne  zadávané finančné úlohy.  
      Najlepšie investujúci žiaci z projektu „3G v akcii“ založia výrobný podnik „Školorobáčik“. „3G banka“ zastreší finančné operácie  podniku a rodín. Zamestnancami podniku budú žiaci, ktorí pod vedením „majstrov“ z Jednoty dôchodcov, dobrovoľníkov, rodičov  v dielničkách  Krajčírstve, Cukrárstve, Tvorivej dielni, Šperkárstve budú vyrábať výrobky. Každý žiak za svoju prácu v dielňach získa adekvátnu finančnú odmenu. Za vyplatené @ si žiaci/rodiny  môžu zakúpiť v Kráme výrobky z dielní, uložiť  na svojom účte v banke alebo ich aj investovať do kúpy spotrebného tovaru. Môžu použiť finančné poradenstvo banky.  Na záver  sa financovanie podniku a rodín vyhodnotí. Rodiny dostanú spätnú väzbu o tom, ako hospodárili. Najlepšie hospodáriace rodiny získajú odmeny. Súčasťou projektu je aj vzdelávanie programom 5 peňazí,  Políciou SR.
      Cieľové skupiny projektu: žiaci 2. stupňa, dôchodcovia obce a pedagógovia školy.
      Časové vymedzenie: august 2022 – január 2023.