• Telocvičňa

     • Telocvičňa

     • Obecný úrad Závadka nad Hronom, Osloboditeľov 27, 9776 67 Závadka nad Hronom

      Prevádzkovateľ: ZŠ s MŠ Závadka nad Hronom, Hviezdoslavova 30, 976 67 Závadka nad Hronom

      Prenájom telocvične objednať deň vopred osobne alebo na telefónnom čísle 0907 114 746 - pani Ľubica Tkáčová. 

      Prenájom telocvične sa dojednáva len v pracovné dni!

      Poplatok za prenájom platný od 13.02.2023

      5€/hod - individuálne športy

      22€/hod - kolektívne športy

      120€/deň - prenájom telocvične na celý deň

      70€/ 0,5 dňa - prenájom telocvične na 1/2 dňa t.j. do 6 hodín

      Rozvrh telocvične: 

      Deň

      Aktivita

      Od - do

      ZŠ S MŠ realizácia

      výchovno-vzdelávacej

      činnosti

      do 1630 hod

      Pondelok

         

      Utorok

      Súkromná ZUŠ Polomka

      1400 - 1700

      Streda

      Tomáš Srnka

      1800 - 1930

      Štvrtok

         

      Piatok

      Volejbalový oddiel

      1800 - 2100

      Sobota

      Nohejbalový oddiel

      1300 – 1430

      Telovýchovná jednota Slovan Beňuš - Milan Šajgalík

      1600 – 1900

      Nedeľa

      Nohejbalový oddiel

      930 - 1130

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Aktualizované 13.2.2023