• Verejné obstarávanie

  • Verejné obstarávania

   Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Objednávateľ Dátum zverejnenia
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 01/2021 riešenie havarijného stavu okien, stropu, osvetlenia a podlahových plôch telocvične 88 805.94 bez DPH 13.10.2021 28.10.2021 do 12:00 hod. 31.12.2021 ZŠ s MŠ, Hviezdoslavova 30, Závadka nad Hronom 13.10.2021