• Uznané kredity

 • PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
  Mgr. Ingrid Citterbergová aktualizačné 0 0
  Mgr. Jozefína Ambrozová aktualizačné 0 0
  Mgr. Magdaléna Basárová inovačné 25 25
  Mgr. Anna Gregušová aktualizačné 9 38
  inovačné 17
  funkčné inovačné 0
  adaptačné 0
  aktualizačné 12
  Mgr. Elena Gregušová aktualizačné 10 60
  aktualizačné 10
  aktualizačné 15
  inovačné 25
  Mgr. Dagmar Hrušková špecializačné inovačné 0 60
  rozširujúce 60
  Jana Hrušková funkčné 0 0
  Mgr. Anna Jirku Príprava vedúcich predmetových komisií 35 70
  Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
  Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzií žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 25
  Mgr. Ivana Tešlárová kvalifikačné 0 0


  © aScAgenda 2024.0.1448 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.02.2024