• Žiacky školský parlament

     • Plán činnosti školského parlamentu

     • Základná škola s materskou školou Závadka nad Hronom, Hviezdoslavova 30,      976 67  Závadka nad Hronom

      Plán činnosti školského parlamentu  v školskom roku 2023/2024

      MESIAC

      AKCIA

      ZODPOVEDNÍ

      SEPTEMBER

      Školské parlamentné voľby

      • voľba členov  školského parlamentu (ďalej len ŠP).

      Úvodné stretnutie členov školského parlamentu

      • voľba predsedu ŠP
      • plán činnosti ŠP v šk. roku 2023/2024

      Mgr. Lucia Pavlove

      Pasovanie piatakov

      • 25. – 28. 09. 2023 - organizácia, príprava a realizácia pasovania piatakov za žiakov 2. stupňa 

      Školský parlament a žiaci 9. ročníka

      Svetové dni:

      • 27. 09. 2023 – Svetový deň mlieka v školách – doniesť si mliečnu desiatu

      Školský parlament a žiaci ZŠ

      OKTÓBER

      Kontrola úloh z minulého zasadnutia

      Pripomienkovanie ďalších akcií

      Mgr. Lucia Pavlove

      Pomôžme starším

      • dobrovoľnícka činnosť žiakov v prospech seniorov z obce Závadka nad Hronom (pomoc v záhradách, pomoc s nákupom,...)

      Mgr. L. Pavlove,      Mgr. D. Hrušková,         Školský parlament, žiaci ochotní dobrovoľne pomôcť

      Tematické piatky

      • Teplákový deň

      Školský parlament

      Svetové dni:

      • 21. 10. 2023 – Deň pôvodných odrôd jabĺk – na škole dňa 20. 10. 2023 s názvom Deň jablka – žiaci si na desiatu prinesú jablko

      Školský parlament a žiaci ZŠ

      NOVEMBER

      Kontrola úloh z minulého zasadnutia

      Pripomienkovanie ďalších akcií

      Mgr. Lucia Pavlove

      Filmové popoludnie pre žiakov 2. stupňa

      • zisťovanie záujmu žiakov, voľba vhodného filmu, zabezpečenie občerstvenia

      Školský parlament

      Tematické piatky

      • Košeľový deň (kárované, rifľové, .....)

      Školský parlament

      Svetové dni:

      • 30. 11. 2023 – Deň počítačovej bezpečnosti – meranie digitálnej stopy     na hodinách informatiky

      Školský parlament, žiaci ZŠ,           učitelia informatiky

      DECEMBER

      Kontrola úloh z minulého zasadnutia

      Pripomienkovanie ďalších akcií

      Mgr. Lucia Pavlove

      Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      • zapojenie sa do projektu, zber krabíc       od topánok, doručenie krabíc na zberné miesto

      Školský parlament, pedagogický zbor, žiaci a rodičia školy

      Tematické piatky

      • Deň slávnostného oblečenia (kravaty, košele, sukne, šaty)

       

      Školský parlament

      JANUÁR

      Kontrola úloh z minulého zasadnutia

      Pripomienkovanie ďalších akcií

      Mgr. Lucia Pavlove

      Tematické piatky

      • Deň čiernobieleho oblečenia

      Školský parlament

      Svetové dni:

      • 24. 01. 2024 – Deň komplimentov – dať tento deň do pozornosti žiakov

      Školský parlament, žiaci ZŠ         

      FEBRUÁR

      Kontrola úloh z minulého zasadnutia

      Pripomienkovanie ďalších akcií

      Mgr. Lucia Pavlove

      KARNEVAL

      • Organizácia, príprava a realizácia karnevalu

      Mgr. Lucia Pavlove, Školský parlament

      Tematické piatky

      • Deň učenia sa v maskách

      Školský parlament

      Svetové dni:

      • 14. 02. 2024 – Deň zaľúbených - Valentínska pošta

      Školský parlament

      MAREC

      Kontrola úloh z minulého zasadnutia

      Pripomienkovanie ďalších akcií

      Mgr. Lucia Pavlove

      Popoludnia s knihou

      • zisťovanie záujmu žiakov, voľba kníh, zabezpečenie občerstvenia
      • vyhlásenie čitateľskej výzvy

      Mgr. Lucia Pavlove, Školský parlament

      Tematické piatky

      • Deň literárnych postáv – obleč sa ako tvoja obľúbená literárna postava

       

      Školský parlament

      Svetové dni:

      • 21. 03. 2024 – Svetový deň Downovho syndrómu – ponožková výzva
      • 28. 03. 2024 – Deň učiteľov – každá trieda vyrobí originálny darček pre svoju triednu učiteľku (výtvarná, literárna práca, atď. – nesmie to byť nič kupované).

       

      Školský parlament

      APRÍL

      Kontrola úloh z minulého zasadnutia

      Pripomienkovanie ďalších akcií

      Mgr. Lucia Pavlove

      Pomôžme túlavým zvieratám

      • zbierka pre Útulok Tuláčik – staré deky, plachty, mäsové konzervy, granule ...
      • venčenie psov v Útulku Tuláčik

      Mgr. Lucia Pavlove,

      Školský parlament

      Tematický piatok/Svetové dni:

      • Deň v žltom – v deň zbierky Dňa narcisov prídu žiaci v žltom oblečení.

       

      MÁJ

      Kontrola úloh z minulého zasadnutia

      Pripomienkovanie ďalších akcií

      Mgr. Lucia Pavlove

      Juniáles

      • Organizácia a prípravy Juniálesu

      Mgr. Hrablayová

      Ing. Mušková

      Mgr. Pavlove

      Školský parlament

      Tematický piatok

      • Deň bielych tričiek

       

       

      Školský parlament

      Svetové dni:

      10. máj 2024 – Pohybom k zdraviu – pohybové aktivity pre žiakov

      Školský parlament

      JÚN

      Kontrola úloh z minulého zasadnutia

      Pripomienkovanie ďalších akcií

      Mgr. Lucia Pavlove

      Juniáles

      • Príprava a realizácia Juniálesu

       

      Mgr. Hrablayová,

      Ing. Mušková,

      Mgr. Pavlove

      Školský parlament

      Tematické piatky

      • Deň bez školských tašiek – žiaci si školské pomôcky prinesú v čomkoľvek, len nie v školskej taške (prepravka, detský kočík, odpadkový kôš, ...)

       

       

       

      • Tento plán je otvorený dokument, ktorý sa bude meniť a dopĺňať v priebehu školského roka 2023/2024.
      • Všetky plánované akcie Školského parlamentu sa uskutočnia len v tom prípade, ak správanie žiakov na hodinách, k spolužiakom, na verejnosti bude v súlade                  so Školským poriadkom našej školy.

                                                                            V Závadke nad Hronom, 04. 09. 2023

       

      _______________________                                        _____________________

      Mgr. Iveta Kureková                                                         Mgr. Lucia Pavlove

                    riaditeľka školy                                                                  koordinátor

      Príloha číslo 1: Zoznam členov školského parlamentu.

       

      P.č.

      Priezvisko a meno žiaka

      Trieda

      1.

      Balogová Lýdia

      8.B

      2.

      Čonka Denis

      8.B

      3.

      Ďuricová Anežka

      8.A

      4.

      Gaži Ján

      6.B

      5.

      Harvan Andrej

      7.A

      6.

      Harvanová Sofia

      9.A

      7.

      Janás Michael

      9.A

      8.

      Mihálik Milan

      5.A

      9.

      Minarovič Jakub

      5.A

      10.

      Mušuková Kamila

      6.A

      11.

      Pačan Dávid

      7.A

      12.

      Pačan Jaroslav

      9.A

      13.

      Puška Kristián

      9.A

      14.

      Pušková Karolína

      6.A

      15.

      Saksová Sára

      8.A

      16.

      Štefanidesová Anna

      8.A

      17.

      Voletzová Diana

      8.A