• O našich triedach...

     • 2020/2021

     • I.A - Triedna učiteľka Mgr. Silvia Petrovičová

      II.A - Triedna učiteľka Mgr. Aneta Maková

      II.B - Triedna učiteľka Mgr. Katarína Kánová

      III.A - Triedna učiteľka Mgr. Alena Dudášová

      III.B - Triedna učiteľka Mgr. Jozefína Ambrózová

      IV.A - Triedna učiteľka Mgr. Ľudmila Kuklicová

      V.A - Triedna učiteľka PaedDr. Zuzana Škútová

      V.B - Triedna učiteľka Mgr. Marta Liptáková

      VI.A - Triedna učiteľka Mgr. Dagmar Hrušková

      VII.A - Triedna učiteľka Mgr. Anna Belková

      VIII. A - Triedna učiteľka Mgr. Ingrid Citterbergová

      VIII. B - Triedna učiteľka Mgr. Slávka Pohančaníková

      IX.A - Triedna učiteľka Mgr. Ingrid Citterbergová