• Čítame radi

          • Podpora čitateľskej gramotnosti v rámci projektu „Čítame radi“ je realizovaná nákupom detských a mládežníckych kníh a audiokníh, prípadne odborných kníh pre pedagogických a odborných zamestnancov školy.