• ŠKD

     • Plán akcií, 2018/2019

     • September:

      Plody jesene

      Opekanie, pečenie zemiakov

      Október:

      Šarkaniáda

      Mesiac úcty k starším – príprava darčekov

      Futbal „Klubkáčikov“

      November:

      Pamiatka zosnulých- návšteva hrobov zosnulých pedagogóv

      Strašidelné tekvičky – tvorivé dielne

      Aranžovanie ikebán- tvorivé dielne

      December:

      Mikulášska besiedka – diskotéka

      Vianočné ozdoby a pozdravy – tvorivé dielne

      Pečenie medovníkov

      Január:

      Sánkovačka

      V krajine snehu a ľadu“ – modelovanie zo snehu

      Február:

      Karneval najkrajšia maska

      Už sa fašiang kráti – zachovávanie ľudových tradícií

      Najkrajšie Valentínske srdiečko – tvorivé dielne

      Marec:

      Kamarátka kniha – čarovné popoludnie

      Týždeň hlasného čítania

      Najkrajší obal rozprávkovej knižky – tvorivé dielne

      Apríl:

      Maľovanie kraslíc, pletenie korbáčov – tvorivé dielne

      Deň Zeme“ – čistenie studničiek

      Naše lesy – ochrana, vychádzka

      Máj:

      Deň matiek – príprava darčekov pre mamičky

      Dni obce – súťaže, hry, exkurzia múzea

      Jún:

      Deň detí- športové popoludnie

      Rozlúčka „Klubkáčikov“


      Vypracovala Bc. Elena Hrablayová