• Novinky

      • Nádherný prázdninový deň spolu

      • Aj keď sú prázdniny, my, „krúžkari“, sme sa rozhodli, že si urobíme krásny spoločný deň. Keďže sa zdalo, že bude upršané počasie, tak sme sa dohodli na korčuľovaní v Aréne v Brezne. Strávili sme tam viac ako dve hodiny z dôvodu, že tam prišli cvičiť svojich psíkov policajti z vojenskej polície a dovolili nám stráviť nejaký čas aj s ich psíkmi a to priamo na klzisku. Korčuľovalo sa nám výborne, dokonca sa niektorí, ktorým to išlo predtým horšie, krásne doučili. Po tomto fyzickom výkone všetci vyhladli. No a čo bolo najbližšie? No predsa kebab pri Tescu. Nikdy nebol vzácnejší... No a keďže nám vyšlo slniečko, rozhodli sme sa, že sa pôjdeme prejsť do mesta a spýtame sa v Horehronskom múzeu, či si môžeme pozrieť ich výstavu. Bola to výstava prevažne tropického hmyzu zo súkromnej zbierky Michala Zachara z Prievidze, ktoré si zberateľ doviezol z expedícií po svetových kontinentoch. Volala sa “Hmyz trópov“. Táto ojedinelá a rozsiahla zbierka nám predstavila denné a nočné motýle z celého sveta – najkrajšie druhy vidlochvostov a babôčiek, lišajovité a okáňovité nočné motýle. Najpočetnejším vystavovaným druhom boli chrobáky z Afriky, Ázie a Južnej Ameriky, ktoré nás prekvapili svojou rôznorodosťou a farebnosťou. Súčasťou výstavy boli aj fotografie z týchto ciest. Boli tam aj živé živočíchy chované v teráriách, napr. pakobylky, šváby, mnohonožky, škorpióny či pavúky – vtáčkare. Z tohto mali žiaci najväčší zážitok... „Čo ak ten pavúk vylezie von? Tie motýle sú nádherné...“ Po výstave sme mali ešte hodinku čas, kým nám išiel vlak späť, tak sme sa rozhodli pozrieť na Mestskú vežu - zvonicu. Na prvom podlaží mestskej veže si žiaci mohli pozrieť tzv. čitáreň s interaktívnymi panelmi, ktoré nám vyrozprávali zaujímavé historické udalosti. Druhé poschodie bolo venované expozícii gen. M. R. Štefánika. Bol to živý obraz, kde nám sám Štefánik vyrozprával priamo z obrazu svoj príbeh. Nad expozíciou žiaci obdivovali majestátne zvony, ktoré spolu vážia viac ako 1 900 kg. Keďže zvonica bola súčasne aj domovom zvonára, ktorý na jej najvyššom podlaží prebýval spolu so svojou rodinou, mohli sme nazrieť aj do ich krásnej a útulnej izbičky. Našťastie boli doma.

       Unavení a znova plní zážitkov po krásnom výlete sme sa vlakom vrátili späť domov.

       PaedDr. Zuzana Škutová

       Mgr. Anna Jirku

      • Rytier Výživník v 1.A

      • Klop, klop! Ktože to zaklopal na dvere 1. A triedy? Nebol to iný nik, ako rytier Výživník.

       Naši najmladší žiaci sa rytierovej návšteve veľmi potešili. Ešte väčšiu radosť mali, keď sa dozvedeli, že spolu s rytierom Výživníkom odcestujú na Ostrov výživy. Rytier im ukázal, aké poklady ukrýva na svojom ostrove. Pozval ich do svojho laboratória, v ktorom žiaci videli samé potraviny, skúmavky, mištičky a farebné roztoky. V laboratóriu totiž rytier zisťuje, z čoho sa skladá tá ktorá potravina, aby vedel, či bude nášmu telu pomáhať, alebo mu škodiť. Podľa toho potraviny ubytuje do rôznych poschodí potravinovej pyramídy. Keď sa žiaci naučili všetko o dôležitosti pohybu, pitnom režime, cukroch, tukoch, bielkovinách, mineráloch, vitamínoch a vláknine, zhotovili si svoju vlastnú potravinovú pyramídu. Žiaci sa vďaka nej naučili, ktoré potraviny sú pre človeka najzdravšie a mal by ich jesť čo najviac. Zistili tiež, že existujú potraviny, ktoré telu viac škodia než pomáhajú a mali by si im vyhýbať. Naši prváci už vedia, ak nechcú byť často chorí, nechcú aby ich bolelo brucho a zuby, tak párky, salámy, torty, koláče, čokolády, kocky cukru a všelijaké sladkosti do ich bruška nepatria.

       Mgr. Ivana Tešlárová

       Mgr. Lucia Pavlove

      • „Olejko chráni prírodu“

      • - je výnimočný projekt, ktorý sa zameriava na správne nakladanie s použitým kuchynským olejom, ktorý produkuje väčšina z nás pri príprave rôznych vyprážaných jedál.

       Vychladený, čiastočne vyčistený alebo prefiltrovaný olej (pomocou sitka) z panvice alebo fritézy zlejte do čistej, suchej, uzatvárateľnej plastovej fľaše a vložte do určenej nádoby, ktorá sa nachádza v budove prvého stupňa. Pozor, neodporúčame do nádoby vkladať olej v sklenených fľašiach, pretože sklo sa môže pri manipulácii rozbiť a ohroziť zdravie. Do jednej fľaše môžete zbierať všetky druhy použitých rastlinných olejov a živočíšnych tukov.

       PREČO?

       Za jeden rok sa na Slovensku vyprodukuje tisíce ton použitého kuchynského oleja. Ak budeme prepálený olej vylievať do výlevky, prírody alebo vyhadzovať do komunálneho odpadu, predstavuje to značné riziko nielen pre vodu, ale aj pre pôdu. Tvorba tenkej olejovej vrstvy medzi časticami pôdy a koreňovými systémami rastlín znižuje ich schopnosť prijímať živiny zo zeme. Navyše sa znečisťujú aj podzemné vrstvy a podložia vôd, čo ovplyvňuje kvalitu pitnej vody. Vedeli ste, že 1 dcl oleja dokáže znečistiť až tisíce litrov vody?

       ČO SA ROBÍ S POUŽITÝM VYZBIERANÝM OLEJOM?

       Odpad v podobe použitých olejov a tukov je znovupoužiteľnou surovinou, ktorú je možné využiť pri výrobe biopalív. Preto všetok použitý olej a tuk, ktorý firma ESPIK vyzbiera dáva do procesu výroby biopaliva (bionafty), ktoré znižuje emisie skleníkových plynov a je šetrnejšie k životnému prostrediu.

       Mgr. Silvia Petrovičová

      • 2%

      • Vážení rodičia,

       opäť po roku sa na Vás obraciame s prosbou o darovanie 2% z daní pre OZ Z@vináč, ináč Vaše 2% ostávajú v štátnom rozpočte. Finančné prostriedky od rodičov sa využívajú výlučne na organizovanie školských a mimoškolských aktivít v základnej škole. Preto Vás prosíme, zvážte túto možnosť a podieľajte sa aj takouto formou na rozšírení ponuky aktivít pre Vaše deti. Budeme radi, ak oslovíte aj zamestnaných ľudí z Vášho okolia. Ak sa rozhodnete podporiť naše OZ, požiadajte ekonóma Vašej firmy o Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane. Toto vyhlásenie pošlite po dieťati do školy. Môžete o poukázanie 2% daní požiadať aj ekonóma vo Vašej firme. V tom prípade mu poskytnite tieto informácie: IČO 42189331, právna forma: Združenie, názov: Z@vináč, adresa: Hviezdoslavova 30, 97667 Závadka nad Hronom.

       Ďakujeme. 

       Mgr. Hrušková Dagmar

      • Fašiangový karneval na 1. st.

      • Fašiangy, Turíce ...

       Dňa 6.2.2024 sa na chodbe prvého stupňa našej Základnej školy konala veľmi milá školská akcia: „Fašiangový karneval“. Zúčastnili sa ho žiaci, pani učiteľky, všetci v karnevalových maskách. Masky boli veľmi nápadité od Pigi čaju, Miguela, Jokera, Wednesday, princezien, šašov, spidermanov, športovcov, policajta, záchranára, cestára, indiána, strigy, žiačky Karolínky a veľa iných krásnych masiek. Z každej triedy jeden dobrovoľník predstavoval masky. Do dobrej nálady nám vyhrávala fašiangová hudba, ktorá vytvorila veselú a príjemnú atmosféru počas celej akcie. Ocenené boli všetky masky. Na záver sa občerstvili šiškami a čajom, ktoré nám pripravili naše pani kuchárky.

       Bola to pekná akcia, na ktorú budeme dlho spomínať. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa na nej podieľali a už sa tešíme na stretnutie o rok.

       Mgr. Alena Dudášová

       Mgr. Veronika Dunajská


        

      • Pravda o drogách

      • Drogy každoročne ničia a ruinujú milióny ľudských životov. Naša škola aj v tomto školskom roku spolupracuje s občianskym združením Slovensko bez drog. Hlavným cieľom prednášok a diskusií je, aby žiaci rozumeli, prečo drogy nikdy nie sú a nebudú skutočným riešením akéhokoľvek problému, duševného stavu alebo životnej situácie, nech už to je nuda či zvedavosť, neúspech v škole alebo nezhoda s priateľmi, rodičmi,  tiež ukázať žiakom cestu k tomu, ako môže byť človek v živote šťastný.
       Prednášajúci sa so žiakmi porozprával o živote, o drogách a ich účinkoch, ako aj o tom, prečo a ako drogy škodia. Udával im veľa príkladov práve zo života. Prednáška trvala dve vyučovacie hodiny, absolvovali ju žiaci šiesteho až deviateho ročníka. Žiaci sa dozvedeli aj o iných závislostiach, napr. rozprávali sa o škodlivých účinkoch fajčenia, o tom, že cigarety sú dnes nahrádzané návykovými e-cigaretami či ešte horšou alternatívou - nikotínovými vreckami. Rozprávali sa aj o energetických nápojoch, ktoré sú tiež návykové a navyše vysoko škodlivé, práve kvôli vysokému obsahu kofeínu. Energetické nápoje, sa stali veľmi populárnymi, najmä medzi mladými ľuďmi. Žiaci, ktorí konzumujú energetické nápoje môžu s vysokou pravdepodobnosťou trpieť nespavosťou,  úzkosťou a zvýšenou nervozitou. Konzumácii energetickým nápojov by sa mali preto vyhnúť žiaci najmä v tínedžerskom veku.
       Dúfame, že si žiaci z prednášky odniesli čo najviac informácií a prednášajúcemu za veľmi zaujímavú prednášku ĎAKUJEME! 

       PaedDr. Zuzana Škútová

      • Zimné športy máme radi - 1.st.

      • Zapadne kraj bielym snehom,

       púšťame sa dolu brehom,

       hurá, s vetrom opreteky,

       mihajú sa čierne smreky,

       zamihá sa v očiach svet,

       to je cesta, to je let!

       Nezostali sme len pri veršoch a snehovú nádielku naši školáci využili na skvelú sánkovačku. Deti vzali sánky, boby, klzáky a s radosťou sa spúšťali z kopca. Bol nádherný deň, slnko svietilo, snehu bolo dostatok a deti sa nevedeli nasýtiť zimných hier. Neprekážal im ani mráz, ktorý ich štípal na líčkach. Veď zima a sneh je len chvíľu. Tak sa poďme sánkovať :)

       Mgr. Erika Kollárová

      • ŠikanovaNIE!

      • Šikanovanie sa v súčasnosti stáva vážnym problémom, ktorý sa prejavuje v školách a ktorému je potrebné venovať neustálu pozornosť. Šikana sa môže týkať všetkých vekových kategórií a práve z tohto dôvodu poctivo pristupujeme k prevencii šikanovania už aj u žiakov, ktorí navštevujú prvý stupeň.

       Naši tretiaci a štvrtáci sa s pojmom šikanovanie už stretli. Nebolo teda pre nás prekvapením, že tento pojem dokázali hravo vysvetliť. Našou úlohou však bolo nasmerovať vyučovaciu hodinu tak, aby žiaci pochopili, že šikanovanie nemôžeme tolerovať. Práve preto sme sa so žiakmi venovali nácviku riešenia situácií, do ktorých sa môže dostať každý z nich. Žiakov sme naučili, ako by sa mali zachovať v skutočnom živote, keď sú obeťami šikanovania alebo svedkami neprávosti voči slabším.

       Žiaci druhého a prvého ročníka sa učili o šikanovaní hravou formou. Vypočuli si krátky príbeh o Zuzke a Alžbetke, ktorý im problematiku pútavo objasnil. Dokonca sa z nich na chvíľu stali aj malí herci. Do rúk totiž dostali obrázkové kartičky a podľa nich zahrali scénky, ktorých cieľom bolo naučiť ich zastať si slabších, postaviť sa na odpor agresorovi a požiadať dospelých o pomoc.

       Mgr. Ivana Tešlárová

       Mgr. Lucia Pavlove

      • Krásne nedeľné popoludnie

      • Dňa 21. 01. 2024 (t. j. v nedeľu) sme sa, žiaci s geocachingu a turistického krúžku, vybrali na krásny výlet do Brezna autobusom. Tam sme sa rozdelili na tých, ktorí šli hľadať kešky s pani učiteľkou Mgr. Annou Jirku a korčuliarov s pani učiteľkou, PaedDr. Zuzanou Škutovou. „Keškári“ prešli po Banskom Chodníku. Vonku bolo nádherne, slniečko svietilo, tak si to krásne vychutnali. Korčuliari šli korčuľovať do Arény. Niektorí korčuľovali výborne, no boli i takí, ktorým to šlo kúsok horšie, resp. stáli na korčuliach po prvýkrát. Tu by sme chceli oceniť pomoc skúsenejších korčuliarov, pretože ochotne pomohli slabším a, samozrejme, aj nám. Naozaj im patrí veľké ĎAKUJEME! Cesta domov autobusom ubehla veľmi rýchlo. Plní zážitkov a smiechu sme sa unavení vrátili domov.

       PaedDr. Zuzana Škutová

       Mgr. Anna Jirku

      • Talentmánia

      • Rozlúčka pred vianočnými prázdninami sa v našej škole uskutočňuje už tradične v atmosfére prezentácie talentovaných žiakov pod záštitou OZ Z@vináč. Ani dnes tomu nebolo ináč. Do školskej Talentmánie sa síce rok čo rok hlási menej a menej talentovaných žiakov, no vždy je ich dosť, aby si zmerali sily v tom, v čom sú talentovaní. Súťažilo sa v speve, hre na hudobný nástroj, výtvarnom prejave, literárnej tvorbe.

       Víťazmi sa stali:

       Spev:

       1. miesto: Timea Petrovičová

       2. miesto: Mário Muco

       Hra na hudobný nástroj:

       1. miesto: Kiara Petrovičová

       2. miesto: Dávid Pačan

       3. miesto: Štefan Gážik

       Vo výtvarnej tvorbe sme boli milo prekvapení. Výtvarných prác bolo veľa, boli veľmi pekné a veľmi ťažko sa vyberali tie najlepšie.

       Mladší žiaci:

       1. miesto: Linda Ciesarová

       2. miesto: Sofia Markusová

       3. miesto: Jakub Minarovič

       Starší žiaci:

       1. miesto: Eva Harvanová

       2. miesto: Magdaléna Chovancová

       3. miesto: Ján Gaži

       Do literárnej súťaže sme dostali dva príspevky. Druháci vytvorili spoločný príbeh o Vianociach a sami ho aj predniesli. Druhou súťažiacou bola Alžbeta Eremiášová, ktoré napísala peknú báseň o zime. Oba príspevky získali prvé miesto.

       Víťazi boli odmenení vecnými cenami od OZ Z@vináč.

       Po Talentmánií sa žiaci 4. až 9. ročníka predstavili v interpretácii kolied a vianočných piesní. Na záver predvianočného dopoludnia riaditeľka školy Mgr. Iveta Kureková popriala všetkým pokojné, láskou a rodinnou pohodou prežité Vianoce.

       Mgr. Dagmar Hrušková

      • Vianočný čas

      • Aj Žiacky školský parlament sa v tento predvianočný čas snažil prispieť k vytvoreniu pohodovej a sviatočnej atmosféry v našej škole. Vyhlásil preto súťaž tried o najkrajšiu vianočnú výzdobu a v posledný deň vyučovania Deň sviatočného oblečenia. Touto cestou chceme poblahoželať 8.A triede, ktorá sa v súťaži o najkrajšiu výzdobu umiestnila na 1. mieste. 5.A triede, ktorá skončila na 2. mieste a 6.B triede, ktorá sa umiestnila na 3. mieste. Žiadna z tried však nemusí byť smutná, pretože výzdoby všetkých tried boli nápadité a každej triede sa ušla malá odmena. V galérii si môžete prezrieť nielen vianočnú výzdobu tried, ale aj sviatočné oblečenie našich žiakov a pedagógov, ktorí sa zapojili do Dňa sviatočného oblečenia.
       Školský parlament sa už teraz teší na ďalšie akcie, ktoré na nás čakajú v novom roku.
       Touto cestou Vám všetkým praje krásne a veselé Vianoce a nech Vám nový rok prinesie veľa zdravia, šťastia, úspechov, splnených tajných snov a želaní.

                                      
       ŠKOLSKÝ PARLAMEN
       T

      • Výskum čitateľskej gramotnosti v našej škole

      • V júni 2023 sa naša Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 30, Závadka nad Hronom zapojila do realizácie výskumu žiakov 6. a 9. ročníkov zameraných na skúmanie schopností čítania a čitateľskej gramotnosti súčasných školákov na 2. stupni základnej školy. Projekt bol financovaný Vedeckou a grantovou agentúrou (VEGA) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (projekt VEGA č. 1/0720/22 Kultúrny kapitál rodiny a jeho vplyv na školskú úspešnosť detí). Výskum bol realizovaný  Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici.
       Ako participujúcej škole na výskume vylosovali zo zúčastnených dvoch žiakov, ktorých odmenili knižnými poukážkami v hodnote 20 €. Tieto poukážky je možné uplatniť si pri nákupe kníh v knižnej sieti vydavateľstva Panta Rhei.
       V našej základnej škole boli spomedzi účastníkov výskumu vylosovaní žiaci:  Dávid Pačan a Vanesa Pačajová. Žiaci sa poukážkam veľmi potešili.

       Mgr. Iveta Kureková, riaditeľka školy

      • Vianočný pozdrav

      • Žiaci 1. A a 5. B triedy sa v stredu 20.12.2023 spoločne stretli, aby si vyrobili vianočné pozdravy pre svojich najbližších. Pani učiteľky si pre nich pripravili sladké prekvapenie. Palacinky so šľahačkou a teplý pečený čaj naplnili brušká všetkých žiakov. Ich očká sa rozžiarili pri vianočných pesničkách a básničkách. Dúfame, že vianočné tvorenie so sladkou odmenou každého potešilo.

       Všetci Vám prajeme krásne vianočné sviatky, nech sú plné radosti, smiechu a pokoja.

                               Mgr. Ivana Tešlárová
                               Mgr. Andrea Mecková

      • Exkurzia – Horehronské múzeum Brezno

      • Dňa 19.12.2023 šiestaci navštívili v Horehronskom múzeu v Brezne výstavu Čaro a krása Vianoc, na ktorej svoju šikovnosť predstavujú výrobcovia z Brezna a jeho okolia. Návštevníci si môžu nielen kúpiť rôzne vianočné ozdoby, perníky, pohľadnice, dekorácie, ale aj načerpať inšpiráciu pre tvorbu svojich vlastných vianočných dekorácií.

       V tvorivých dielňach sme si pod vedením lektora vyrobili vianočnú ozdobu - anjelika, ktorá bude spestrením našej vianočnej výzdoby.

       Ing. Marta Orolínová

      • Pečenie vianočných oblátok

      • Neodmysliteľnou súčasťou slávnostne prestretého štedrovečerného stola sú vianočné oblátky – prvý chod štedrej večere so symbolickým posvätným významom. Na Slovensku sa oblátky piekli pravdepodobne od druhej polovice 17. storočia najprv v kláštoroch, od 18. storočia si ich piekli aj ľudia. Obyčajne to bola úloha učiteľa. Pôvodné oblátky sa piekli len z cesta, v ktorom bola voda a múka. Ešte v 19. storočí si každá rodina objednávala presný počet oblátok u rechtora. Deti mu priniesli múku, prípadne vajcia, každý toľko surovín, koľko kusov oblátok si rodina objednala. Hotové oblátky žiaci spolu s krásnymi vinšami v predvianočnom čase roznášali po rodinách. Za oblátky dostal učiteľ od každej rodiny drobnú výslužku v podobe naturálií alebo surovín potrebných na prípravu štedrej večere. V druhej polovici 20. storočia sa objavujú aj elektrické oblátkovače s výjavmi zimy, a tak si mnohí ľudia pečú aj dnes oblátky sami doma.

       Ich pečenie si mali možnosť vyskúšať aj naši žiaci v škole. Panie z Heľpy im povedali recept, ukázali postup a už sa mohlo začať. To bola vôňa! Celá škola rozvoniavala sladkou vanilkou a vôňou Vianoc. A keby len to. Tá ich chuť! Žiaci sa pri výrobe vystriedali aj viackrát a všetko, čo si upiekli, hneď aj zjedli. Veľmi sa im to páčilo.

       Ďakujeme pani Čupkovej a pani Verkinovej za nádherný a voňavý zážitok. 

       PaedDr. Zuzana Škútová

       Mgr. Anna Jirku

       .